Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem 

Dulce Maria | Zbuntowani

Temat: Świadczenie przedemerytalne a zwolnienie z pracy.
Świadczenie przedemerytalne a zwolnienie z pracy.   Na jakiej podstawie należy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który odchodzi na świadczenie przedemerytalne? W przypadku gdy pracodawca zatrudnia do 20 pracowników.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=97235



Temat: Wypowiedzenie a rozwiązanie ?
Wypowiedzenie a rozwiązanie ?   Złożyłem wypowiedzenie umowy o prace w dniu 11 grudnia, dzień przed upływem 2 tygodni (tj. 24 grudnia) otrzymałem podpisane moje wypowiedzenie umowy o prace, zostało ono wręczone przy świadkach, w dniu 4.01.2010 otrzymałem rozwiązanie umowy o prace z pracownikiem bez wypowiedzenia, z winy pracownika, mam 7 dni na odwołanie się do sądu pracy w warszawie, proszę o pomoc co mam zrobić i w jaki sposób napisać odwołanie (na jakie paragrafy się powołać) :?: czy najlepiej od razu zgłosić sprawę do prawnika ?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=95861


Temat: wypowiedzenie z pracy
...osoba uprawniona może ubiegać się o: a) zawieszenie spłaty pożyczki za pisemną zgogą poręczycieli, b) umorzenie spłaty do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w chwili rozpatrywania wniosku - w tym przypadku pożyczkobiorca traci prawo do świadczenia w formie pożyczek w przyszłości, c) umorzenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w chwili rozpatrywania wniosku, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z prztczyn zakładu pracy, d) umorzenie w całości w przypadku śmierci pożyczkobiorcy." Więc napisałem o umorzenie spłaty podpierając się tym zarządzeniem tj. §20 pkt 3c, i komisja rozpatrując mo wniosek stwierdziła, że nie może mi umorzyć spłaty tej pożyczki twierdząc iż owszem zakład rozwiązuje ze mną umowę, ale ja nie przyjąłem nowych warunków po rozwiązaniu umowy o...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=9050


Temat: Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem   Witam Dostałem rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przez pracodawcę za wypowiedzeniem . Przyczyna wypowiedzenia ‟redukcja etatów” , umowa :”na czas nie określony” mam kilka pytań: 1)czy należy mi się ‟odprawka” (zakład powyżej 20 osób ‟około4 00 pracowników” ) jeśli tak to jakiej wysokości jeśli starz pracy wygląda tak ( 2000-2001 , 4 miesiące na bezrobociu ,2002 – 2009) w sumie 8 lat i 4...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=37460


Temat: rozwiązanie umowy o pracę
rozwiązanie umowy o pracę   proszę o radę czy mam rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem,który uległ wypadkowi przy pracy i byl na zwolnieniu pół roku i idzie na komisję w celu przyznania renty? czy powinienem to zrobić z 182dniem zwolnienia? /komisja 8dni po tym terminie/. co z urlopem wypoczynkowym za cały okres zwolnienia?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=104806


Temat: rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem sądu
rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem sądu   Witam Wyczytałem w internecie: ROZPORZĄDZENIU PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=43822


Temat: Rozwiązanie umowy po zwolnieniu lekarskim
Rozwiązanie umowy po zwolnieniu lekarskim   Witam, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem który wraca ze zwolnienia lekarskiego po 3-4 miesiącach? Pracownik na pełnym etacie zatrudniony od ponad 2 lat. Pozdrawiam, Amarant
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=92389


Temat: Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem
Likwidacja stanowiska pracy nie uzasadnia wypowiedzenia umowy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną. W opisanej sytuacji nie można także dyscyplinarnie rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem, gdyż upłynął 1 miesiąc od momentu uzyskania przez pracodawcę informacji o przewinieniu pracownika. Pracodawca może natomiast wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy bądź też rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Czytaj Więcej...
Źródło: ifrancja.fr/showthread.php?t=45086


Temat: Część urlopu wychowawczego a nowy pracodawca.
...do dnia zakończenia tego urlopu. Pracodawca może w tym czasie rozwiązać umowę tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, oraz gdy jest zasadne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. (Art. 186[1] § 1 kp). Kodeks pracy nie mówi o "zawieszeniu działalności", ani o zwolnieniu z "przyczyn ekonomicznych", wobec tego w opisanej sytuacji, pracodawca nie może z tych przyczyn rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=16358


Temat: Wypowiedzenie umowy a niezdolność do pracy
  Zwolnić. To znaczy: nie MACIE go zwolnić, tylko możecie go zwolnić. Prawo do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który wykorzystał cały okres zasiłkowy, a następnie nie wrócił do pracy ani nie dostał świadczenia rehabilitacyjnego, daje pracodawcy art. 53 Kodeksu pracy - jest to rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy. Oczywiście umowę na podstawie tego przepisu można rozwiązać nie wcześniej niż z ostatnim dniem okresu...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=61696


Temat: rozwiązanie umowy o pracę - brak zdolności
Okresy uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy z powodu choroby zostały przewidziane w art. 53 § 1 pkt 1 KP. Przepis ten ustanawia dwa różnej długości okresy, których zadaniem jest ochrona trwałości stosunku pracy pracowników niezdolnych do pracy przed natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę. Generalnie ich długość jest uzależniona od długości stażu zakładowego pracownika, a częściowo również od przyczyny...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3059


Temat: rozwiązanie umowy o pracę
Czy pracodawca moze rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który po wypadku przy pracy uzyskał zdolność do pracy (wrócił do pracy) ale nie zakończył jeszcze leczenia, czyli nie ma jeszcze zapisu o zakończeniu leczenia na druku N9??
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1536


Temat: dyscyplinarka za różnice magazynowe po 3 tyg.nieobecności???
W myśl przepisu art. 52 par. 1 pkt 1 kp pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Aby zatem pracodawca zyskał uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w tym trybie muszą zostać spełnione dwie przesłanki: 1. musi dojść do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 2. naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych powinno być ciężkie. Podstawowe obowiązki pracowników wynikają z przepisów prawa pracy, przepisów prawa wewnętrznego pracodawcy (Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy) oraz z umowy o...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=9228


Temat: rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika
Witam, Chce rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia (art. 30 par. 1 pkt 1 w związku z art. 52 par. 1 pkt. 1 i art. 100 par. 2 pkt 1), pracownik nie stawiał się do pracy, nie posiadał też usprawiedliwienie. w Dniu 18 maja podpisał rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Czy w związku z tym 18 maja jest on jeszcze pracownikiem firmy, czy juz z tym dniem mogę wypisać świadectwo pracy i wyrejestrować go z ZUS-u?
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2278


Temat: Wypowiedzenie - likwidacja stanowiska - umowa na czas nieokr
Wypowiedzenie - likwidacja stanowiska - umowa na czas nieokr   Witajcie! Proszę Was o poinformację, czy poniższe rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest sporządzone właściwie i kompletnie. Pracodawca chce rozwiązać umowe o pracę z pracownikiem o stazu pracy 1 rok i 5 m-cy, umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreslony. Pracodawca chce rozwiązać umowe ponieważ postanowił zlikwidowac stanowisko pracy. Pytania: 1. czy w wypowiedzeniu nalezy podac nazwe likwidowanego stanowiska? Czy poniższy zapis jest wystarczający? "Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy specjalista ds. reklamacji."...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=88033


Temat: wypowiedzenie umowy o pracę po ustaniu świadczenia rehabilitacyjnego
wypowiedzenie umowy o pracę po ustaniu świadczenia rehabilitacyjnego   Proszę o pomoc: Jak skutecznie mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który wraca do pracy po 9 miesiącach korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego? Ma zaległe 12 dni urlopu wypoczynkowego które chciałaby wykorzystać tuż po stawieniu się do pracy. Jaką formę wypowiedzenia mogę zastosować? W jakim terminie mogę wręczyć jej wypowiedzenie? Pozdrawiam ;-)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=113848